Пон - Пет 8:30 - 17:00

Председател на УС

 • доц.д-р.Георги Костов

Членове:

 • инж. Иван Недков - Директор на СЦДП, гр. Габрово
  • Квалификация: Магистър "Инженер, горско стопанство"
  • Назначен след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.
 • Николай Митев
  • Квалификация: магистър по право, Академия на МВР
  • Назначен след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.