Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Дунав Горска сертификация Гори с висока консервационна стойност ГВКС.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Резюме на ГСП на ДЛС Дунав Zapiska_Tom1.rar
ДЛС Дунав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни ефекти Primeren_analiz_vunshni_efekti.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Списък на екосистемните услуги Primeren_spisuk_ekosistemni_usligi.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност 1.8_Declaration commitment_FSC_PfA.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за борба с корупцията 1.7_Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Антикорупционна политика 1.7_Antikorupcionna politika.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе.pdf