Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Дунав 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в ДЛС "Дунав" през 2020 г. cenorazpis.xls
ДЛС Дунав 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Дунав.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Гори с висока консервационна стойност ГВКС.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Резюме на ГСП на ДЛС Дунав Zapiska_Tom1.rar
ДЛС Дунав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни ефекти Primeren_analiz_vunshni_efekti.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Списък на екосистемните услуги Primeren_spisuk_ekosistemni_usligi.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност 1.8_Declaration commitment_FSC_PfA.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за борба с корупцията 1.7_Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Антикорупционна политика 1.7_Antikorupcionna politika.docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе.pdf