Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16502 ДЛС Дунав 18.09.2020 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ак, глд, айл, цр, дб, яв, яс, лп, брс, мжд, гбр, кл, глг, дж, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 379,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане добива на дървесина Виж пълна информация
16503 ДЛС Дунав 18.09.2020 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 ак, брст, чрн, дж, яв, цр, дб, яс, шст Продажба на стояща дървесина корен 365,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16451 ДЛС Дунав 14.08.2020 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ак, глд, айл, цр, дб, яв, яс, лп, брс, мжд, гбр, кл, глг, дж, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 421,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане добива на дървесина Виж пълна информация
16384 ДЛС Дунав 07.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на фураж за нуждите на фазановото стопанство на ТП ДЛС Дунав Русе при СЦДП ДП - Габрово Виж пълна информация
16304 ДЛС Дунав 28.05.2020 2022 яс, ак, цр, бл, кл, кгбр Добив на дървесина 11,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16175 ДЛС Дунав 24.03.2020 2015, 2016, 2017, 2018 яс, ак, глд, брст, чрн, дж, айл, мжд, цр, дб, кл, кгбр Добив на дървесина 48,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16176 ДЛС Дунав 24.03.2020 2019, 2020, 2021 чб, бб, кгбр, яс, срлп, цр, кгбр, яв, ак, айл, дб, мжд, брс, глг, шст Продажба на стояща дървесина корен 172,675.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16141 ДЛС Дунав 09.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 28,248.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехнически услуги в земеделски земи на територията на ТП ДЛС Дунав -Русе при СЦДП ДП - Габрово Виж пълна информация
16134 ДЛС Дунав 04.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на ТП ДЛС Дунав-Русе при СЦДП ДП - Габрово със застраховка "Гражданска отговорност за МПС" за 2020 година Виж пълна информация
16096 ДЛС Дунав 10.02.2020 2014-1 лп, чб, бб Добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
16097 ДЛС Дунав 10.02.2020 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 чб, бб, срлп, яс, яв, шст, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак, глд, дж, чрн, айл Добив на дървесина 111,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16098 ДЛС Дунав 10.02.2020 2 0 Лесокултурни мероприятия 135,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16094 ДЛС Дунав 07.02.2020 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ак, глд, мжд, кгбр, цр, дб, яв, яс, лп, айл, брс, кл, глг, дж, мкш, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 842,026.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16095 ДЛС Дунав 07.02.2020 2014-2 чб, яс, яв, срлп, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак Продажба на дървесина 42,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16092 ДЛС Дунав 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе за 2020 година Виж пълна информация
16089 ДЛС Дунав 23.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за нуждите на ТП ДЛС Дунав Русе при СЦДП Габрово Виж пълна информация
16060 ДЛС Дунав 07.01.2020 1 0 Лесокултурни мероприятия 194,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16020 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-2 чб, яс, яв, срлп, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак Продажба на дървесина 44,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16026 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-1 лп, чб, бб Добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
16012 ДЛС Дунав 18.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ак, глд, мжд, кгбр, цр, дб, яв, яс, лп, айл, брс, кл, глг, дж, мкш, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 890,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация