Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17116 ДЛС Дунав 07.10.2022 3 0 Лесокултурни мероприятия 18,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в горски разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
17107 ДЛС Дунав 27.09.2022 1, 2 0 Лесокултурни мероприятия 335,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16959 ДЛС Дунав 11.02.2022 2215 ак Добив на дървесина 43,285.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив, подвоз и претоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16960 ДЛС Дунав 11.02.2022 2216 ак, айл, дж, чрн Добив на дървесина 18,770.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив, подвоз и претоварване до ТИР станция Виж пълна информация
Процедура № 16960 на ДЛС Дунав от 11.02.2022 е прекратена!
16905 ДЛС Дунав 15.12.2021 2208 тп, брс, як, чрн, врб Продажба на стояща дървесина корен 875,180.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността почвоподготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16906 ДЛС Дунав 15.12.2021 1 0 Лесокултурни мероприятия 214,960.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16856 ДЛС Дунав 12.10.2021 5 0 Лесокултурни мероприятия 20,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в горски разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
16806 ДЛС Дунав 18.08.2021 2121, 2132 ак, брс, яс, чрн, глд, дж Добив на дървесина 30,797.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за извършване на добив Виж пълна информация
16807 ДЛС Дунав 18.08.2021 2133 ак Продажба на стояща дървесина корен 55,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16768 ДЛС Дунав 22.06.2021 2115, 2131 ак, глд, мжд Продажба на стояща дървесина корен 109,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16769 ДЛС Дунав 22.06.2021 2130 ак, глд, мхлб, ор, брст, дж Добив на дървесина 31,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за извършване на добив, представляваща сеч и извоз до временен склад, както за подвоз и претоварване на ТИР станция на маркирана дървесина Виж пълна информация
16759 ДЛС Дунав 10.06.2021 2127 ак Продажба на дървесина 12,972.96 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на добита на временен склад дървесина Виж пълна информация
16760 ДЛС Дунав 10.06.2021 2128 ак Продажба на дървесина 31,801.14 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на добита на временен склад дървесина Виж пълна информация
16717 ДЛС Дунав 14.04.2021 2 0 Лесокултурни мероприятия 111,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16672 ДЛС Дунав 25.02.2021 1, 2, 3, 4 0 Лесокултурни мероприятия 357,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16669 ДЛС Дунав 17.02.2021 2121 ак Добив на дървесина 13,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16610 ДЛС Дунав 02.12.2020 2052, 2054 ак, цр, дб, яв, яс, шст Продажба на стояща дървесина корен 90,824.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16573 ДЛС Дунав 27.10.2020 2044 ак, глд, брст, чрн, дж, яс, айл, яв Добив на дървесина 53,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16574 ДЛС Дунав 27.10.2020 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 ак, дж, лп, дб, брст, мжд, гбр, кл, глг, глд, айл, мкш, чрн, цр, яв, яс, Продажба на стояща дървесина корен 503,203.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16553 ДЛС Дунав 16.10.2020 3 0 Лесокултурни мероприятия 20,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация