Пон - Пет 8:30 - 17:00

ТП ДЛС Дунав - Закупуване на горски територии собственост на физически лица, юридически лица и общини

28.06.2023

Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на ДЛС Дунав, подават необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа в сградата на ТП ДЛС "Дунав", гр.Русе, ул. "Мария Луиза" 19, стая № 6.

За информация всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа:
За обща информация - Ангел Косев - 0886841693