Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2019г.: от ДЛС Дунав Русе

16 Nov
2018
Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2019г.:


- за добив на дървесина - 14745 пл.м3
- за продажба на дървесина – 14745 пл.м3

Посочените количества ще бъдат предоставени чрез продажба на стояща дървесина на корен
КОНТАКТИ


тел.
факс:
e-mail:

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч