Информация за количествата дърва за огрев предоставяни на населението на територията на ДЛС "Дунав" Русе

01 Oct
2018
Информация за количествата дърва за огрев определени за продажба на местно население по ценоразпис от територията на ДЛС "Дунав" през 2018г.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Русе, ПК 7012 ул. „Мария Луиза” 19
тел. 082 / 820 217
факс: 082 / 820 223
e-mail: dunav@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч